Режим работы магазина:
ПН - ПТ: с 10:00 до 18:00
0 Корзина 0 грн
Каталог

для мозга и нервной системы

Ашвагандаришта — Ashwagandharishta (Dabur) Ашвагандаришта — Ashwagandharishta (Dabur) (450 мл)
317 грн
Серпина – Serpina (Himalaya) Серпина – Serpina (Himalaya) (100 таб)
122 грн
Сарпагандха гхан вати – Sarpagandha ghan vati (Unjha) Сарпагандха гхан вати – Sarpagandha ghan vati (Unjha) (80 таб)
117 грн
Брами – Brahmi (Himalaya) Брами – Brahmi (Himalaya) (60 кап)
128 грн
Брами чурна – Brahmi Churna (Shri Ganga) Брами чурна – Brahmi Churna (Shri Ganga) (100 г)
186 грн
154 грн
Тагар – Tagar (Shri Ganga) Тагар – Tagar (Shri Ganga) (60 таб)
138 грн
146 грн
Брахма Расаян – Brahma Rasayan (Shri Ganga) Брахма Расаян – Brahma Rasayan (Shri Ganga) (500 г)
426 грн
383 грн
Сарпал – Sarpal (Shri Ganga) Сарпал – Sarpal (Shri Ganga) (100 таб)
194 грн
Брахми Гхрита – Brahmi Ghrit (Shri Ganga) Брахми Гхрита – Brahmi Ghrit (Shri Ganga) (100 г)
218 грн
194 грн
Стресс Гард – Stress Guard (Baidyanath) Стресс Гард – Stress Guard (Baidyanath) (60 кап)
198 грн
Брахма Расаян – Brahma Rasayan (Dabur) Брахма Расаян – Brahma Rasayan (Dabur) (250 г)
250 грн
Стресском – Stresscom (Dabur) Стресском – Stresscom (Dabur)
540 грн
0 грн
Брами вати – Brahmi vati (Dabur) Брами вати – Brahmi vati (Dabur) (40 таб)
93 грн
Тагара – Tagara (Himalaya) Тагара – Tagara (Himalaya) (60 кап)
152 грн
136 грн
Ментат – Mentat (Himalaya) Ментат – Mentat (Himalaya) (60 кап)
136 грн
122 грн
Видъярти Амрит – Vidyarthi Amrit (Maharishi Ayurveda) Видъярти Амрит – Vidyarthi Amrit (Maharishi Ayurveda) (200 мл)
250 грн
231 грн