Режим работы магазина:
ПН - ПТ: с 10:00 до 18:00
0 Корзина 0 грн
Каталог

почки и мочеполовая система

Чандрапрабха вати – Chandraprabha vati (Dabur) Чандрапрабха вати – Chandraprabha vati (Dabur) (80 таб)
104 грн
88 грн
Пунарнавади гуггал – Punarnavadi guggal (Shri Ganga) Пунарнавади гуггал – Punarnavadi guggal (Shri Ganga) (50 г)
173 грн
157 грн
Трикунтак – Trikuntak (Shri Ganga) Трикунтак – Trikuntak (Shri Ganga) (100 таб)
152 грн
120 грн
Калкури – Calcury (Charak) Калкури – Calcury (Charak) (40 таб)
93 грн
Чандрапрабха вати – Chandraprabha vati (Zandu) Чандрапрабха вати – Chandraprabha vati (Zandu) (40 таб)
106 грн
68 грн
Гокшуради гуггул – Gokshuradi guggul (Baidyanath) Гокшуради гуггул – Gokshuradi guggul (Baidyanath) (80 таб)
157 грн
137 грн
Шиладжит (Мумиё) – Shilajit  - Shilajeet (Dabur) Шиладжит (Мумиё) – Shilajit - Shilajeet (Dabur) (100 кап)
492 грн
484 грн
Шатаварйади чурна – Shatawaryadi churna - Shatavaryadi churna (Dabur) Шатаварйади чурна – Shatawaryadi churna - Shatavaryadi churna (Dabur) (60 г)
117 грн
100 грн